فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا - Midea

فن کویل کاستی 4 طرفه همانند سایر فن کویل ها دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی می باشد که علاوه بر این ها دارای قابلیت نصب راحت در مکان مورد نظر شما می باشد زیرا با این فن کویل به دلیل 4 طرفه بودنش می تواند هر چهار جهت اصلی را از لحاظ سرمایشی و گرمایشی پوشش دهد.

فن کویل کاستی 4 طرفه میدیا - Midea

ویژگیهای فن کویل کاستی 4 طرفه

 جدول مشخصه های فن کویل کاستی چهار طرفه تهویه نوین ایرانیان