ژوئن 12, 2017

فن کویل کاستی یکطرفه

فن کویل کاستی یک طرفه کول ویو – Cool Wave  فن کویل کاستی یک طرفه تهویه نوین ایرانیان دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی به ترتیب 27 […]
ژوئن 12, 2017

فن کویل کاستی 4 طرفه

فن کویل کاستی چهار طرفه کول ویو – Cool Wave فن کویل کاستی 4 طرفه همانند سایر فن کویل ها دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی می […]
ژوئن 12, 2017

فن کویل کاستی یک طرفه

فروش فن کویل کاستی یکطرفه Midea تنوع ظرفیت هوادهی از 300 CFM تا 600 CFM جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا بدنه بسیار باریک با […]
ژوئن 12, 2017

فن کویل کاستی چهار طرفه

فروش فن کویل کاستی چهارطرفه Midea تنوع ظرفیت هوادهی از 600 CFM تا 1500 CFM سرمایش موثر، یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهارطرفه دارای فن […]