ژوئن 12, 2017

فن کویل سقفی توکار

فروش فن کویل سقفی توکار Midea تنوع ظرفیت هوادهی از 200 CFM تا 1200 CFM طراحی خاص و فشرده با کمترین سطح صدا بدنه ساخته شده […]
ژوئن 12, 2017

فن کویل کاستی یک طرفه

فروش فن کویل کاستی یکطرفه Midea تنوع ظرفیت هوادهی از 300 CFM تا 600 CFM جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا بدنه بسیار باریک با […]
ژوئن 12, 2017

فن کویل کاستی چهار طرفه

فروش فن کویل کاستی چهارطرفه Midea تنوع ظرفیت هوادهی از 600 CFM تا 1500 CFM سرمایش موثر، یکنواخت و سریع با خروجی هوای چهارطرفه دارای فن […]
ژوئن 12, 2017

فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت

فروش فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت Midea تنوع ظرفیت هوادهی از 300 CFM تا 500 CFM طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع […]